Проект: BG16RFOP002-2.073-7468-C01

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Бенефициент:

Сайтлаб ООД


Проект и главна цел:

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност:

10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално съфинансиране.

Начало на Проекта: 11.08.2020

Край на Проекта: 11.11.2020